Mediajetti — Sähäkkää Sähköistä Markkinointia

Internetsivut

”Suomi on verkkomarkkinoinnin takapajula” väitti Googlen maajohtaja.

Nyt on aika tarttua härkää sarvista ja käyttää edelläkävijän etu markkinoimalla omaa yritystä internetissä. Sen lisäksi, että tiedottaminen ja markkinointi internetissä on kustannustehokasta, se on nopeaa ja sen saavuttama yleisömäärä ylittää moninkertaisesti painetun median. Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut – palvelut, ostokset, lomakohteet, matkailureitit ja investointikohteet valitaan usein internetistä saatavien tietojen perusteella. Tehokkaan rahankäytön vuoksi on tärkeätä, että panostukselle saadaan nopeata tulosta, siksi askel uuteen kannattaa ottaa juuri nyt.
Ensimmäinen askel kohti internet sivuston perustamista on yhteydenotto internet palveluyritykseen. Sivuston tavoitteiden kirjaaminen ja asiakkaiden tai lukijoiden linjaus määrittelevät panostuksen laajuuden. Asiakkaan kanssa sovitaan julkaistavan materiaalin toimituksesta. Sivuston toimittaja tekee tarjouksen, jonka perusteella syntyy käynnistyspäätös.

Asiakkaalle tehdään sivustosta sivumalli ja luonnos sekä katselmoidaan tarvittavat muutokset. Julkaistavan materiaalin taitto, sisällön viimeistely ja oikoluku toteutetaan ennen julkaisua. Hyväksytty sivusto siirretään asiakkaan omalle tai toimittajan vuokraamalle palvelimelle. Sivuston markkinointi, hakukoneoptimointi ja kävijätilastoinnin toteutus kuuluvat tärkeänä osana paketin viimeistelyyn.

Designed by Mediajetti.