Mediajetti — Sähäkkää Sähköistä Markkinointia

Arvot, periaatteet

Arvot ovat eräs tärkeimmistä yrityksen ohjaustyökaluista. Arvot kertovat asiakkaille ja työntekijöille tapamme toimia joustavammin kuin käsikirjat ja pitkät sopimusehdot. Arvot ovat pitkän tähtäimen valintoja, joihin voi tukea sellaisissa ratkaisussa, joissa yksityiskohtaisia toimintasääntöjä ei ole määritelty. Haluamme käyttää yrityksemme kuvailemiseksi seuraavia sanoja:

Palveleva — Asiakkaat ovat yrityksen elinehto. Todellinen asiakas on sellainen, joka tulee takaisin saatuaan hyvää palvelua ja kertoo siitä myös ystävilleen. Haluamme toimia siten, että asiakkaat kokevat saavansa hyvää palvelua. Kunnioitamme asiakkaiden arvostelukykyä, emmekä lupaa asioita, joita ei pystytä pitämään.

Laadukas — Asiakkaan kokema laatu on tarjotun palvelun soveltuvuutta sen käyttötarkoitukseen. Toimimme siten, että asiakas saa juuri sitä, mitä hän tarvitsee — oikean palvelun oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. Teknisen palvelutuotteen sisällön sopiminen on tehtävä yhdessä huolella.

Luotettava — Yrityksen on oltava kaikissa toimissaan luotettava kumppani asiakkailleen. Asioista puhutaan yhteistyössä niiden oikeilla nimillä luotettavan palvelutuotteen rakentamiseksi. Toimintamme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan perustuu totuudenmukaiseen ja uskottavaan viestintään.

Kehittyvä – Toimialamme on eräs vauhdikkaimmista. Markkinat, toimijat, työmenetelmät ja -tavat kehittyvät huimalla vauhdilla. Aiomme pysyä mukana tässä vauhdissa ja tarjota asikkaillemme ajanmukaisia palveluita nyt ja tulevaisuudessa.

Designed by Mediajetti.